De Coligny Beheer B.V. maakt participeren met een hoog rendement in verhuurd vastgoed mogelijk.

De Coligny Beheer B.V. richt zich op middelgrote woonobjecten in Nederland: vijf tot tweehonderdvijftig woonéénheden per object. Per object wordt een vastgoedfonds in de vorm van een commanditaire vennootschap (CV) opgericht. Beleggers kunnen instappen door het kopen van certificaten van deelname.

De voordelen op een rijtje:

  • Rendement van minimaal 8% met langdurig verhuurd vastgoed.
  • Geen lasten die beheer met zich meebrengt.
  • Vaste looptijd met een heldere exit strategie.
  • Certificaten zijn onderling verhandelbaar zonder overdrachtsbelasting.
  • Fiscaal aantrekkelijk door een bancaire financiering voor de helft van de koopsom
    (Extra aantrekkelijk voor ondernemers i.v.m. de herinvesteringsreserve).
  • Rendement uit zowel verhuur als verkoop bij exit.
  • De waarde van het object is tevens onderpand voor de belegger.
  • Risico spreiding bij deelname in meerdere CV’s.
“Realiseren van een aantrekkelijk rendement”