Louise CV

De Coligny Beheer BV heeft het initiatief genomen tot het vormen van het vastgoedfonds Louise CV met als doelstelling het realiseren van rendement over het geïnvesteerd vermogen door middel van de aankoop, exploitatie en verkoop van het object gelegen Louise de Colignystraat te Doetinchem. De Coligny Beheer BV biedt u de mogelijkheid deel te nemen in deze besloten commanditaire vennootschap.

Investering
De benodigde investering voor de oprichting van de CV en de aankoop van het onroerend goed wordt bijeen gebracht door een hypothecaire geldlening en door de inbreng van commanditair kapitaal (eigen vermogen).

Rendement
Louise CV is met een geprognosticeerd bruto totaalrendement van 8,76% per jaar over de verwachte looptijd van 7 jaar een aantrekkelijke belegging in een Nederlands vastgoed object. Dit rendement bestaat uit een cashflow rendement en een verkooprendement. Het verkooprendement wordt bepaald door de waardeontwikkeling van het vastgoed object op de lange termijn.

Participeren in Louise CV
Participeren in Louise CV is mogelijk door ondertekening van de Verklaring van Deelname en staat open voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. De deelnamesom bedraagt minimaal 1 participatie á € 100.000,-.

Er zijn in totaal nog 8 participaties van € 100.000,- beschikbaar.

Kerngegevens

Straat: Louise de Colignystraat 11
Bouwjaar: 1947
Status: gemeentelijke monument
Energielabel: vrijgesteld
BVO m2: 2.239
Perceelgrootte m2: 2.087

Beschrijving van het pand
Het vrijstaande gebouw aan de Louise de Colignystraat 11 bevindt zich in de bebouwde kom van Doetinchem en is gelegen in de wijk De Pas. Het pand ligt op circa 500 meter vanaf het centrum van Doetinchem. De oorspronkelijke functie van het gebouw was Rijksbelastingkantoor. Dit gebouw is destijds ontworpen met de gedachte om breed inzetbaar te zijn. Indien overheidsfuncties wijzigden kon ook het gebouw relatief eenvoudig worden aangepast naar de huidige wensen. Dit heeft geresulteerd in een zeer degelijk en solide gebouw waarbij het interieur, gedragen door brede buitenmuren en steunpilaren, aangepast kan worden naar behoefte. In 2012 is het gebouw aangewezen als gemeentelijk monument.

Transformatie van het gebouw
Het gebouw en de omgeving lenen zich uitstekend voor woningbouw. De eerste en tweede etage van het gebouw zullen worden getransformeerd naar 16 zelfstandige wooneenheden welke voor verhuur geschikt zullen zijn. Deze wooneenheden verschillen in grootte en zullen deels onder en deels boven de liberalisatiegrens worden verhuurd. Wij streven hiermee naar een heterogene groep van bewoning als reflectie op de maatschappij.

De begane grond van het gebouw zal in gebruik blijven als bedrijfsruimte welke als zodanig al grotendeels is verhuurd. Deze bedrijfsruimten worden verhuurd aan maatschappelijk betrokken ondernemers.

Fondsinvestering en financiering
De doelstelling van Louise CV is het realiseren van een aantrekkelijk rendement op het geïnvesteerd vermogen door middel van de aankoop, exploitatie en verkoop van het object. De fondsinvestering wordt voor 50,00% gefinancierd met eigen vermogen (commanditair kapitaal) en voor 50,00% met vreemd vermogen. Het eigen vermogen wordt bijeengebracht door de participanten. Hiertoe worden  participaties uitgegeven á € 100.000,- per stuk.

Exploitatieprognose
Het exploitatieresultaat bestaat uit de huurinkomsten, BTW teruggave en renteopbrengsten verminderd met de rentelasten en de kosten als gevolg van de exploitatie van het onroerend goed. Bij de prognose wordt ervan uitgegaan dat het onroerend goed op termijn verkocht wordt. Een deel van het exploitatieresultaat wordt jaarlijks uitgekeerd aan de participanten. De jaarlijkse winstuitkering (cashflowrendement) is geprognosticeerd op 5,0% van de inleg.

Prognose totaal rendement
De prognose van het enkelvoudig totaalrendement bestaat uit het cashflow rendement en het verkooprendement tezamen en wordt uitgedrukt als percentage van de inleg.

Bij een realistisch verkoop scenario bedraagt het totaalrendement:

samenvatting

Samenvatting object
Pandeigenaar: Louise CV
Doel: Belegging
Peildatum: 1 september 2020
Type object: Verhuur
Gebouwoppervlakte in b.v.o.: 2239
Bouwjaar: 1947
Verbouwjaar: 2021
Erfpacht / eigen grond: Eigen grond
Stand en ligging: Goed
Bereikbaarheid: Zeer goed
Parkeren: Goed
Courantheid: Goed
Huuropbrengst: EUR 185.000,- per jaar

Deelnameprocedure
De aanbieding staat open tot Louise CV is volgeplaatst. Participanten kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. U kunt deelnemen door het inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en vervolgens in te leveren bij De Coligny Beheer BV. De formulieren worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Brochure aanvragen

Wilt u de uitgebreide informatiebrochure ontvangen dan kunt u onderstaand contactformulier invullen . De brochure wordt u dan zo snel mogelijk toegestuurd.