Beheer vastgoedfondsen

Als beherend vennoot, vertegenwoordigt De Coligny Beheer BV, de Cv’s en heeft onder andere de volgende taken:

Vinden en aankoop aantrekkelijk vastgoed.

Vinden van investeerders en verkrijgen hypothecaire lening van de bank.

Het innen van de huur en het houden van contact met de huurders.

Het opstellen en versturen van de jaarrekeningen naar de participanten.

Het voeren van de boekhouding en secretariaatswerkzaamheden van de CV (onder andere het bijhouden van het register van participanten en het organiseren van de jaarvergaderingen).

Het regelmatig verstrekken van informatie over de gang van zaken bij de CV aan de participanten.

Het voorbereiden en uitvoeren van de verkoop.

Overeenkomsten

Tussen de Coligny beheer BV en de Cv’s wordt een beheerovereenkomst opgesteld waarin de relatie tussen de Beheerder en de CV nader is uitgewerkt. Krachtens deze beheerovereenkomst voert de Beheerder het administratief, financieel, commercieel en technisch beheer over het onroerend goed van de CV. De Beheerder voert hiertoe het dagelijks bestuur zelfstandig uit en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van door haar uitbestede taken. De Beheerder ontvangt voor haar werkzaamheden jaarlijks een vergoeding. Kosten

Kosten

De gemaakte CV-kosten worden door de beherend vennoot aan de CV in rekening gebracht op basis van nota’s of kostprijscalculaties. Voor zover deze kosten de goedgekeurde jaarlijkse begroting te boven gaan wordt verantwoording afgelegd aan de participanten.